Tag Archives: prawo pracy, konfilkt, spór zbirowowy, zatarg pracowniczy, konfilkt pracowniczy, mediacja, arbitraż, prawo pracy, bsjp, BSJP, rozwiązywanie sporów zbiorowych, strajk, wszczęcie akcji strajkowej

Zmiana stanowiska zaraz po urlopie macierzyńskim?

Czy powracając do pracy po urlopie związanym z rodzicielstwem: macierzyńskim, rodzicielskim (…) pracownik może być „pewny” zatrudnienia na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy?