Pracownicy, zwłaszcza kobiety powracające do pracy po urlopie rodzicielskim, obawiają się, że pracodawca pierwszego dnia po powrocie wypowie im umowę o pracę. Niestety, nie raz jest to obawa uzasadniona. Czy  jednak można jakoś temu zapobiec? Co jest przesłanką uzyskania ochrony przed zwolnieniem? Po pierwsze, pracownik musi być uprawniony do urlopu wychowawczego (art. 1868 § 1 […]

Kolejny trudny temat – dyskryminacja. Może dotyczyć pracownika ale także kandydata do pracy. Czego nie wiesz o dyskryminacji a powinieneś? Czym jest dyskryminacja? Dyskryminacja oznacza zachowania (działania lub zaniechania) powodujące, iż z określonej przyczyny (kryterium dyskryminacyjnego) określony pracownik lub kandydat do pracy jest gorzej traktowany od innych osób. W przypadku dyskryminacji istotne jest więc wskazanie kryterium z powodu […]

Duże zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r. W dniu 19 grudnia 2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP, rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Rozporządzenie wprowadza szereg zmian w stosunku do obecnych zasad prowadzenia akt osobowych oraz pozostałej […]

Od 1 grudnia 2018 r. obowiązują wyłącznie e-zwolnienia. Nadal trzeba jednak powiadomić pracodawcę o nieobecności w pracy!

Nowe zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej już od 1 stycznia 2019 r.

2 dni wolnego „na dziecko” można wykorzystać tylko do końca roku. Niewykorzystane dni „nie przechodzą” jednak na kolejny rok, o czym warto pamiętać!

Czy pracodawca musi usprawiedliwić nieobecność pracownika udającego się na rozprawę? oraz, kto płaci wówczas za czas nieobecności pracownika?

Już niebawem pracownik ujawniający tajemnicę przedsiębiorstwa będzie mógł pozostać bezkarny. Dowiedz się co zmienia podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Serdecznie polecam artykuł mojego autorstwa w najnowszym (7/2018) numerze Monitora Prawa Pracy: „Ochrona danych osobowych pracownika w perspektywie RODO i przepisów dotyczących monitoringu wizyjnego stosowanego przez pracodawcę„. Kliknij aby przeczytać artykuł.

Cele, zakres i sposób stosowania monitoringu należy ustalić w: układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu