Pracownik może może zażądać aby wypłacono mu napiwki. Kiedy?

Kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę z powodu absencji?

Zleceniobiorca (lub samozatrudniony) może założyć organizację związkową a także uzyskać ochronę przed zwolnieniem. Jak?

Ważne wiadomości dla pracujących rodziców. Dyrektywa UE wprowadza liczne zmiany dotyczące urlopu rodzicielskiego!

Czy powracając do pracy po urlopie związanym z rodzicielstwem: macierzyńskim, rodzicielskim (…) pracownik może być „pewny” zatrudnienia na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy?

Objęcie ochroną przed zwolnieniem nie może stanowić pretekstu do uniknięcia odpowiedzialności gdy łamane są podstawowe obowiązki pracownicze.

W Polsce wiele osób pracuje w oparciu o umowy na czas określony, trwających ponad 3 lata i jest to całkowicie legalne – w jaki sposób?

30 grudnia 2019 r. upłynął czas na dostosowanie do zasad przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Mobbing to nie tylko zjawisko opisane w Kodeksie pracy. Może oznaczać również przestępstwo. Sprawdź jakie.

Utrzymywanie przez pracodawcę różnic płacowych mających swoje źródło w rodzaju obywatelstwa pracownika stanowi zachowanie dyskryminujące – taki wniosek wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2019 r. (sygn. akt: II PK 31/18).