Tag Archives: kancelaria katowice prawo pracy

Zwolnienie działacza związkowego podlegającego ochronie

Objęcie ochroną przed zwolnieniem z uwagi na prowadzenie działalności związkowej nie może stanowić pretekstu do uniknięcia odpowiedzialności gdy łamane są podstawowe obowiązki pracownicze. Taki wniosek płynie z kolejnych orzeczeń Sądu Najwyższego.

Wrzesień 2019 to ostatni moment na wdrożenie procedury antymobbingowej!

Już we wrześniu wejdą w życie przepisy ułatwiające dochodzenie pracownikom roszczeń z tytułu mobbingu. Jak się przygotować?

Czy dochodzenie roszczeń z tytułu mobbingu już niebawem będzie łatwiejsze?

Niebawem zmieni się definicja mobbingu zawarta w kodeksie pracy, czy spowoduje ona, iż sądy czeka nagły napływ pozwów, pracowników żądających wypłaty zadośćuczynienia z tytułu mobbingu?   Na początek, krótkie przypomnienie, obecnie art 94 (3) kodeksu pracy,  poświęcony mobbingowi zakłada, iż: § 3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy […]