Zwolnienie działacza związkowego podlegającego ochronie

Objęcie ochroną przed zwolnieniem z uwagi na prowadzenie działalności związkowej nie może stanowić pretekstu do uniknięcia odpowiedzialności gdy łamane są podstawowe obowiązki pracownicze. Taki wniosek płynie z kolejnych orzeczeń Sądu Najwyższego.

Zasady ochrony działaczy związkowych

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych:

Pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może:
  1. wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku prawnego ze wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z inną osobą wykonującą pracę zarobkową będącą członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnioną do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
  2. zmienić jednostronnie warunków pracy lub wynagrodzenia na niekorzyść osoby wykonującej pracę zarobkową (…)
Powyższa ochrona może zostać uchylona jedynie wówczas jeśli zarząd zakładowej organizacji związkowej wyrazi na to zgodę. Na podjęcie decyzji ma:
  • 14 dni roboczych liczonych od dnia złożenia przez pracodawcę pisemnego zawiadomienia o zamiarze wypowiedzenia lub jednostronnej zmiany stosunku prawnego (wypowiedzenie lub wypowiedzenie warunków zatrudnienia)
  • lub 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia przez pracodawcę pisemnego zawiadomienia o zamiarze rozwiązania stosunku prawnego (przy zwolnieniu „dyscyplinarnym”).
Reasumując, z literalnego brzmienia ustawy o związkach zawodowych wynika, iż bez zgody zarządu organizacji związkowej, chroniony działacz związkowy nie może zostać zwolniony i to niezależnie od tego jakiego czynu się dopuścił. Co ciekawe, ta zasada nie została zmieniona wraz z „tzw. dużą nowelizacją ustawy o związkach zawodowych”, jaka weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Ciągle więc Ustawodawca nie dostrzega, iż bezwzględna ochrona prawna działacza związkowego może prowadzić do poczucia bezkarności.

Co na to Sąd Najwyższy?

Sąd Najwyższy już od kilku lat stoi na stanowisku, iż ochrona związkowa, wbrew literalnemu brzmieniu przepisów, nie jest bezwzględna i daną sytuację należy rozpatrywać przez pryzmat zasad współżycia społecznego (art. 8 Kodeksu pracy). Jak trafnie zauważa SN:

(…) może się, zdarzyć, że zarząd zakładowej organizacji związkowej nie wykaże obiektywizmu i weźmie w obronę działacza związkowego, który w okolicznościach danego przypadku na ochronę nie zasługuje. Może to stanowić podstawę odmowy uwzględnienia roszczenia o przywrócenie do pracy ze względu na nadużycie prawa do ochrony związkowej lub sprzeczność żądania przywrócenia do pracy ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa podmiotowego bądź zasadami współżycia społecznego (art. 8 KP). Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy ochrona przysługująca na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych ma służyć nie zagwarantowaniu niezależności w wykonywaniu zadań związkowych, ale wyłącznie uniemożliwieniu pracodawcy zasadnego rozwiązania umowy o pracę. (Por. wyrok SN z dnia 19 września 2018 r. sygn. akt: II PK 242/17).

Ochrona z art. 32 ustawy o związkach zawodowych nie jest ochroną bezwzględną i w okolicznościach konkretnej sprawy może zostać „przełamana”. (Por. wyrok SN z dnia 15 maja 2019 r. sygn. akt: II PK 83/18)

Działalność związkowa nie może być pretekstem do nieuzasadnionego uprzywilejowania pracownika w sferach niedotyczących sprawowania przez niego funkcji. (Por. wyrok SN z dnia 13 października 2016 r. sygn. akt: II PK 214/15).

Reasumując

W niektórych przypadkach, gdy naruszenie obowiązków pracowniczych ma charakter szczególnie rażący, pomimo ustawowych gwarancji stałości zatrudnienia, sąd powszechny rozpatrujący sprawę o przywrócenie zwolnionego działacza związkowego do pracy, może tego żądania nie uwzględnić, powołując się na art. 8 Kodeksu pracy (zasady współżycia społecznego).

Zainteresował Cię ten wpisZachęcam do kontaktu ze mnąW tym celu kliknij >>> tutaj.

Więcej artykułów dotyczących zbiorowego prawa pracykliknij tutaj.

Co o tym myślisz? dodaj swój komentarz!

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: