Tag Archives: zbiorowe prawo pracy

Czy w trakcie trwania strajku pracownik musi być obecny w zakładzie pracy?

Czy w przypadku niepojawienia się pracownika w zakładzie pracy grozi mu rozwiązanie stosunku pracy z powodu „porzucenia pracy”?

Czy strajk może być faktycznie zawieszony?

Czy strajk może zostać zawieszony? Jakie warunki muszą zostać wówczas spełnione?

Czy przedsiębiorca musi być bezsilny wobec strajku? Czyli parę słów o tym czym jest LOKAUT.

Wprowadzenie Środkiem przeciwstawienia się bezprawnym działaniom strony pracowniczej jest znana w prawie międzynarodowym koncepcja lokautu. Jeżeli spojrzeć na źródłosłów angielskiego słowa „lock out” to można dostrzec, że oznacza ono „zablokowanie” czegoś lub kogoś. Przyjęcie takiego tłumaczenia, oddaje dosyć wiernie ideę lokautu, który polega na działaniu powstrzymującym groźbę powstania straty w majątku pracodawcy. Jest to więc […]

Czego stronom sporu zbiorowego nie wolno robić, czyli sankcje za naruszenie przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Obserwując toczące się akcje strajkowe oraz czytając wypowiedzi publicystów, można odnieść wrażenie, że strajk, który ma miejsce w przedsiębiorstwie powoduje, iż normy karne oraz cywilne ulegają „zawieszeniu”. Trudno bowiem znaleźć w prasie, informację o sankcjach, które spotkały protestujących pracowników. Niewiele częściej można usłyszeć o odpowiedzialności pracodawcy za niezgodne z ustawą, przeszkadzanie w prowadzeniu akcji strajkowej. […]