Szczepionka na grypę jako benefit i remedium na absencje?

Absencje chorobowe pracowników oraz brak interesujących świadczeń z funduszu socjalnego (ZFŚS) – dwie bolączki pracodawców z którymi warto się zmierzyć w Nowym Roku. Sprawdź w jaki sposób!

Krok pierwszy – zaktualizuj regulamin zfśs!

Środki zgromadzone na koncie ZFŚS muszą być przeznaczone na działalność socjalną, która opisana jest w zakładowym regulaminie. To oznacza, że jeśli nie aktualizujemy regulaminu na bieżąco, może się okazać, że na rachunku funduszu zalegają środki, z których nikt nie skorzystał. Przykład: dofinansowanie wczasów, na które pracownicy nie udali się z powodu pandemii. Taki regulamin to zwykła strata pieniędzy. Nikogo nie motywuje, a odpisy i tak trzeba dokonywać.

Sugeruję dokonać odpowiednich korekt, np. czasowo likwidując świadczenia z których trudno skorzystać w okresie pandemii (np. dofinansowanie do kart sportowych, dofinansowanie do wypoczynku), a zamiast tego przeznaczyć środki na bardziej potrzebne świadczenia: zapomogi socjalne lub sfinansowanie szczepień przeciwko grypie.

Krok drugi – zaktualizuj preliminarz wydatków oraz tabele dofinansowania

Preliminarz czyli plan przychodów, wydatków i obecnej sytuacji finansowej funduszu, to standardowy dokument u pracodawcy tworzącego ZFŚS. Warto podsumować w nim obecną sytuację majątkową funduszu oraz zaplanować na nowo podział wydatków, np. przeznaczając większą sumę pieniędzy na popularniejsze czy bardziej potrzebne wydatki socjalne.

Zaktualizowałeś preliminarz? W takim razie zaktualizuj jeszcze plan (tabelę) dofinasowania a więc dokument wskazujący w jakiej kwocie poszczególne świadczenia będą dofinansowywane, z uwzględnieniem sytuacji materialnej poszczególnych osób uprawnionych.

Krok trzeci – czy świadczenie może być dostępne dla wszystkich bez badania kryterium socjalnego?

Zgodnie z coraz częściej powtarzanym poglądem: nie wszystkie świadczenia wypłacane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych należą do kategorii świadczeń, które powinny być rozpoznawane przez pryzmat art. 8 ust. 1 ustawy z 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Świadczenia wypłacane oraz świadczenia rzeczowe pochodzące ze środków zfśs, mają różny charakter i nie można ich utożsamiać (por. np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2015 r.III AUa 1767/14).

Reasumując, kryterium socjalne nie zawsze musi być stosowane przy przyznawaniu świadczeń socjalnych. Zależy to bowiem od ich charakteru.

Krok czwarty – rozważ szczepienie przeciwko grypie jako benefit

Czy szczepienie przeciwko grypie może być finansowane jako świadczenie socjalne, bez badania kryterium socjalnego (sytuacji życiowej, majątkowej, rodzinnej)? Pomimo wątpliwości, coraz częstsze są wypowiedzi aprobujące, chociażby te, które przytaczam poniżej. Uważam więc, że warto rozważyć wprowadzenie takiego świadczenia finansowego z ZFŚS.

Zgodnie z interpretacją Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr. 12568:

„Wprawdzie wydatki związane z ochroną zdrowia, a więc także na szczepienia ochronne nie są wymienione wprost w definicji działalności socjalnej, jednakże moim zdaniem nie wyłącza to możliwości udzielenia z tego funduszu pomocy pracownikom i innym osobom uprawnionym także w formie sfinansowania lub dofinansowania kosztów szczepienia przeciw grypie„.

Pogląd Sądu Apelacyjnego w Poznaniu:

(…) trudno bowiem przyjąć, że wobec niektórych pracowników pracodawca zakupiłby szczepionki droższe/bardziej skuteczne, a dla innych tańsze, czy też dofinansowywałby karnety sportowe na dłuższy/krótszy czas albo w zależności od konkretnej aktywności sportowej. Jak słusznie wskazuje bowiem apelujący, przy finansowaniu świadczeń w postaci danej usługi medycznej, szczepionki przeciwko grypie, podobnie jak przy organizowaniu imprez integracyjnych, brak jest możliwości przyznawania ulgowych świadczeń i usług. Brak jest bowiem uzasadnienia dla zróżnicowania tego świadczenia z uwagi na kryteria socjalne i sfinansowania części pracowników w gorszej sytuacji socjalnej lepszej (i z tego powodu droższej) szczepionki na grypę,
a pozostałym pracownikom o lepszej sytuacji socjalnej szczepionki tańszej (i z tego powodu gorszej). Zatem uznać należy, że podobnie jak przy organizowaniu imprez integracyjnych pracodawca może ustalić zasadę powszechnej dostępności świadczeń z funduszu socjalnego w postaci sfinansowania szczepionki
. (Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 8 października 2015, Sygn. akt. III AUa 39/15).

Zainteresował Cię ten wpis? Zachęcam do kontaktu ze mnąW tym celu kliknij >>> tutaj. 

One comment

  1. Szczepionka na covid byłaby jeszcze lepsza

Co o tym myślisz? dodaj swój komentarz!

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: