Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę z powodu epidemii koronawirusa?

Zwolnienie z opłacania składek ZUS na gruncie tarczy antykryzysowej nie obejmuje wszystkich małych firm! Zobacz kto został pominięty.

Ograniczenie zakresu badań profilaktycznych w trakcie epidemii COVID-19. Zobacz jakie są najważniejsze zmiany.

Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie epidemii. Wyjaśniona została m.in. kwestia zasad wypłaty świadczeń (wynagrodzenia i zasiłku) dla osób odbywających kwarantannę.

Na jakie wynagrodzenie może liczyć pracownik w przypadku zamknięcia firmy z powodu koronawirusa?

Sprawdź jakich zasad należy przestrzegać aby ograniczyć ryzyko zarażenia koronawirusem w miejscu pracy!

Pracodawca może na gruncie ustawy o COVID-19 zobowiązać pracownika do wykonywania pracy zdalnej. Uniknie jednak wielu problemów jeśli wcześniej wdroży regulamin pracy zdalnej.

Pracownik może może zażądać aby wypłacono mu napiwki. Kiedy?

Kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę z powodu absencji?

Zleceniobiorca (lub samozatrudniony) może założyć organizację związkową a także uzyskać ochronę przed zwolnieniem. Jak?