Kolejny trudny temat – dyskryminacja. Może dotyczyć pracownika ale także kandydata do pracy. Czego nie wiesz o dyskryminacji a powinieneś?

Rozporządzenie wprowadza szereg zmian w stosunku do obecnych zasad prowadzenia akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji pracowniczej.

Od 1 grudnia 2018 r. obowiązują wyłącznie e-zwolnienia. Nadal trzeba jednak powiadomić pracodawcę o nieobecności w pracy!

Nowe zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej już od 1 stycznia 2019 r.

2 dni wolnego „na dziecko” można wykorzystać tylko do końca roku. Niewykorzystane dni „nie przechodzą” jednak na kolejny rok, o czym warto pamiętać!

Czy pracodawca musi usprawiedliwić nieobecność pracownika udającego się na rozprawę? oraz, kto płaci wówczas za czas nieobecności pracownika?

Już niebawem pracownik ujawniający tajemnicę przedsiębiorstwa będzie mógł pozostać bezkarny. Dowiedz się co zmienia podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Serdecznie polecam artykuł mojego autorstwa w najnowszym (7/2018) numerze Monitora Prawa Pracy: „Ochrona danych osobowych pracownika w perspektywie RODO i przepisów dotyczących monitoringu wizyjnego stosowanego przez pracodawcę„. Kliknij aby przeczytać artykuł.

Cele, zakres i sposób stosowania monitoringu należy ustalić w: układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu

Czy monitoring w miejscu pracy już niebawem będzie standardem? Jakie zmiany czekają Kodeks pracy?