Na jakie wynagrodzenie może liczyć pracownik w przypadku zamknięcia firmy z powodu koronawirusa?

Sprawdź jakich zasad należy przestrzegać aby ograniczyć ryzyko zarażenia koronawirusem w miejscu pracy!

Pracodawca może na gruncie ustawy o COVID-19 zobowiązać pracownika do wykonywania pracy zdalnej. Uniknie jednak wielu problemów jeśli wcześniej wdroży regulamin pracy zdalnej.

Pracownik może może zażądać aby wypłacono mu napiwki. Kiedy?

Kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę z powodu absencji?

Zleceniobiorca (lub samozatrudniony) może założyć organizację związkową a także uzyskać ochronę przed zwolnieniem. Jak?

Ważne wiadomości dla pracujących rodziców. Dyrektywa UE wprowadza liczne zmiany dotyczące urlopu rodzicielskiego!

Czy powracając do pracy po urlopie związanym z rodzicielstwem: macierzyńskim, rodzicielskim (…) pracownik może być „pewny” zatrudnienia na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy?

Objęcie ochroną przed zwolnieniem nie może stanowić pretekstu do uniknięcia odpowiedzialności gdy łamane są podstawowe obowiązki pracownicze.

W Polsce wiele osób pracuje w oparciu o umowy na czas określony, trwających ponad 3 lata i jest to całkowicie legalne – w jaki sposób?