„Elastyczny”, „dający pracownikowi i pracodawcy więcej swobody” – tak często mówi się o zadaniowym systemie czasu pracy, ale czy słusznie?

Już we wrześniu wejdą w życie przepisy ułatwiające dochodzenie pracownikom roszczeń z tytułu mobbingu. Jak się przygotować?

Pracodawca ma dużą swobodę gdy chce powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy niż wynikająca z zawartej umowy. Nie może jednak naruszyć dóbr osobistych pracownika.

Czy w przypadku niepojawienia się pracownika w zakładzie pracy grozi mu rozwiązanie stosunku pracy z powodu „porzucenia pracy”?

Czy strajk może zostać zawieszony? Jakie warunki muszą zostać wówczas spełnione?

Informowanie o zamiarze podjęcia pracy u innego pracodawcy? Czy pracodawca może do tego zobligować swojego pracownika?

Pracownicy, zwłaszcza kobiety powracające do pracy po urlopie rodzicielskim, obawiają się, że pracodawca pierwszego dnia po powrocie wypowie im umowę o pracę. Czy  jednak można jakoś temu zapobiec?

Kolejny trudny temat – dyskryminacja. Może dotyczyć pracownika ale także kandydata do pracy. Czego nie wiesz o dyskryminacji a powinieneś?

Rozporządzenie wprowadza szereg zmian w stosunku do obecnych zasad prowadzenia akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji pracowniczej.

Od 1 grudnia 2018 r. obowiązują wyłącznie e-zwolnienia. Nadal trzeba jednak powiadomić pracodawcę o nieobecności w pracy!