Objęcie ochroną przed zwolnieniem nie może stanowić pretekstu do uniknięcia odpowiedzialności gdy łamane są podstawowe obowiązki pracownicze.

W Polsce wiele osób pracuje w oparciu o umowy na czas określony, trwających ponad 3 lata i jest to całkowicie legalne – w jaki sposób?

30 grudnia 2019 r. upłynął czas na dostosowanie do zasad przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Mobbing to nie tylko zjawisko opisane w Kodeksie pracy. Może oznaczać również przestępstwo. Sprawdź jakie.

Utrzymywanie przez pracodawcę różnic płacowych mających swoje źródło w rodzaju obywatelstwa pracownika stanowi zachowanie dyskryminujące – taki wniosek wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2019 r. (sygn. akt: II PK 31/18).

Duża nowelizacja KPC z dnia 4 lipca 2019 r. wprowadza szereg zmian w dotychczasowej procedurze cywilnej. Niebawem sąd pracy będzie mógł zmusić do zatrudniania pracownika już w nieprawomocnym wyroku.

„Elastyczny”, „dający pracownikowi i pracodawcy więcej swobody” – tak często mówi się o zadaniowym systemie czasu pracy, ale czy słusznie?

Już we wrześniu wejdą w życie przepisy ułatwiające dochodzenie pracownikom roszczeń z tytułu mobbingu. Jak się przygotować?

Pracodawca ma dużą swobodę gdy chce powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy niż wynikająca z zawartej umowy. Nie może jednak naruszyć dóbr osobistych pracownika.

Czy w przypadku niepojawienia się pracownika w zakładzie pracy grozi mu rozwiązanie stosunku pracy z powodu „porzucenia pracy”?