Tag Archives: ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych komentarz

Czy strajk może być faktycznie zawieszony?

Czy strajk może zostać zawieszony? Jakie warunki muszą zostać wówczas spełnione?