Tag Archives: przymusowy urlop wypoczynkowy

Czy szef może zmusić do wybrania urlopu?

Urlopy powinny co do zasady być udzielane zgodnie z planem urlopów. Nie u każdego z pracodawców jednak taki plan urlopów funkcjonuje. W przypadku gdy pracodawca nie tworzy planu urlopów, urlopu udziela się po porozumieniu z pracownikiem. Pojawia się jednak pytanie: czy pracodawca może zmusić pracownika do wybrania urlopu? Możliwość taka ograniczona jest do dwóch sytuacji: […]