Tag Archives: szkody prenatalne

Wrongful life/birth/conception – rozważania o powództwach z tytułu szkód prenatalnych.

Wciąż rośnie w Polsce ilość pozwów wnoszonych z powodu szkód prenatalnych. Warto więc zastanowić się jak polskie prawo radzi sobie z tymi, stosunkowo nowymi, zjawiskami. W nauce (głównie zachodniej) wymieniane są trzy grupy roszczeń: 1. wrongful conception (wrongful pregnancy) -błąd lekarza powodujący u pacjentki ciążę (np. błędnie przeprowadzona sterylizacja). 2. wrongful birth– brak działania lekarza […]