Tag Archives: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 lipca 2018 r. III APa 22/18

Czy powierzenie pracownikowi innej pracy (art. 42 §4 KP) może naruszyć jego dobra osobiste?

Pracodawca ma dużą swobodę gdy chce powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy niż wynikająca z zawartej umowy. Nie może jednak naruszyć dóbr osobistych pracownika.