Monitoring u pracodawcy coraz bliżej?

Podczas gdy media prześcigają się w kolejnych publikacjach na temat skutków wejścia w życie RODO, po cichu, Ustawodawca wprowadza do Kodeksu pracy przepisy pozwalające monitorować pracowników. Warto już dzisiaj zapoznać się z tymi zmianami!

kp

W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, zaproponowano dodanie art. 22 (4)  o brzmieniu:

Art. 22(4). §1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring)

§2 Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, chyba, że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu określonego § 1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób. 

§ 3. Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. 

§ 4. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub pracodawca powziął wiadomość, iż̇ mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w §3 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

§ 5. Po upływie okresów, o których mowa w §3 lub 4, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu, podlegają̨ zniszczeniu.

§ 6. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. 

§ 7. Pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż̇ 2 tygodnie przed jego uruchomieniem.

§ 8. Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy przekazuje mu na piśmie informacje, o których mowa w § 6. 

§ 9. W przypadku wprowadzenia monitoringu pracodawca oznacza pomieszczenia monitorowane w sposób widoczny i czytelny, za pomocą̨ odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż̇ jeden dzień przed jego uruchomieniem. 

§ 10. Przepis §9 nie narusza art. 12 i 13 rozporządzenia 2016/679.

Jak podsumować tą nowelizację?

  1. Otrzymamy definicję monitoringu oraz opis jego stosowania – czego mimo upływu lat nie było w Kodeksie pracy;
  2. Monitoring oprócz kwestii bezpieczeństwa będzie mógł służyć kontroli produkcji – jak szeroko będzie rozumiane to pojęcie (?)
  3. Przy spełnieniu przesłanek wskazanych w § 2 monitoring znajdzie się nawet w stołówce lub toalecie – to kontrowersyjny pomysł;
  4. Organizacja związkowa będzie ustalać wraz z pracodawcą cele, zakres oraz sposób prowadzenia monitoringu.

Szczegółowy opis nowej regulacji mojego autorstwa już wkrótce będziecie mogli Państwo przeczytać w Monitorze Prawa Pracy.

Ciekaw jednak jestem Waszych opinii!

Czy monitoring w pracy to dobry pomysł?

Czy monitoring w pracy faktycznie powoduje, że w zakładzie pracy jest bezpieczniej? 

____________________________________________________________________________________________

ARTYKUŁY, KTÓRE CHĘTNIE CZYTACIE:

Mobbing – praktyczny poradnik

Mobbing – czego żądać?

m

Co o tym myślisz? dodaj swój komentarz!

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: