Zmiany w prawie pracy w 2023 roku

Zapowiedzi zmian jest sporo, pewnych niewiele – wzrośnie płaca minimalna i podrożeją (znowu) podróże służbowe.

Droższe podróże służbowe

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowe – od 1 stycznia 2023 r. pracownik odbywający podróż służbową otrzyma wyższą kwotę diety. Zmiana jest o tyle zaskakująca, iż przez szereg lat dieta pozostawała na niezmiennym poziomie (30 zł) a obecnie na przestrzeni kilku miesięcy będzie podnoszona już drugi raz, co najlepiej widać w poniższej tabeli.

2013 – 2022 r. Po zmianach od 28.07.2022Od 1 stycznia 2023 r.
Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży.Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 38 zł za dobę podróży.Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 45 zł za dobę podróży

Nie zapomnijmy jednak o podstawowych zasadach które nie ulegną zmianie:

 Jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

a) mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,

b) od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,

c) ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości;

Jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

a) do 8 godzin – przysługuje 50% diety,

b) ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Ponadto:

Kwotę diety, zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

1) śniadanie – 25% diety;

2) obiad – 50% diety;

3) kolacja – 25% diety.

Wzrost diety spowoduje ponadto wzrost innych należności związanych z podróżowaniem.

  1. Ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w każdej rozpoczętej dobie podróży krajowej – po zmianach będzie to 9 zł (obecnie 7,60 zł).
  2. Maksymalnej kwoty zwrotu pracownikowi za dobę hotelową – po zmianach będzie to 900 zł (obecnie 760 zł). Wynika to z faktu, iż kwota ta wynosi dwudziestokrotność stawki diety.
  3. Ryczałtu za nocleg – dla pracownika któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku – będzie to 67,50 zł (obecnie 58 zł). Wynika to z faktu, iż kwota ta wynosi 150% diety.

Wyższe wynagrodzenie minimalne

Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie i to dwukrotnie w trakcie 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r.Od 28 lipca 2023 r.
Wynagrodzenie minimalne wzrośnie z 3010 zł do 3490 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa wzrośnie z 19,70 zł do 22,80 zł brutto.Wynagrodzenie minimalne wzrośnie ponownie, do kwoty 3600 zł brutto a minimalna stawka godzinowa do kwoty 23,50 zł brutto.

Wyższe wynagrodzenie minimalne oznacza wzrost wielu świadczeń, które są od niech uzależnione, m.in.: dodatku za pracę w porze nocnej (20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę) czy maksymalnej odprawy pieniężnej z tytułu zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (15-krotność minimalnego wynagrodzenia).

Czego się spodziewamy….

Zdecydowana większość zmian jest natomiast na etapie projektów. Trudno więc przewidywać kiedy wejdą w życie, a zmian tych jest wiele. Najważniejsze projektowane zmiany to:

  1. Wprowadzenie pracy zdalnej do Kodeksu pracy – dlaczego jest to istotne? M.in. dlatego, że zasady pracy zdalnej będą musiały zostać ustalone w porozumieniu lub w regulaminie a pracownikowi będzie przysługiwał zwrot kosztów jakie poniesie w zw. z pracą zdalną, w tym: dostępu do Internetu oraz kosztów energii elektrycznej. Kiedy zmiana wejdzie w życie? Być może w I kwartale 2023 r.
  2. Kontrola trzeźwości w zakładzie pracy – wyrywkowa i w pełni zgodna z prawem. To spora nowość ponieważ obecnie wykorzystywanie alkomatów przez pracodawców jest kwestionowane przez sądy oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych.
  3. Obowiązek pisemnego uzasadnienia wypowiedzenia umowy terminowej – nie ma co ukrywać, umowy na czas określony zawdzięczały swoją popularność m.in. temu, że można było je wypowiedzieć bez podawania przyczyny. Teraz ma się to zmienić a pracownik, który nie będzie zgadzał się z podaną przyczyną otrzyma prawo żądania przywrócenia do pracy lub zapłaty odszkodowania. (Na drodze postępowania sądowego).
  4. Dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego – tylko dla „drugiego z rodziców” czyli w domyśle dla ojca dziecka. 2 miesiące płatnego urlopu obok już obowiązujących 2 tygodni urlopu ojcowskiego to niewątpliwie jedna z najdalej idących zmian.
  5. Zalanie mieszkania, nagła niespodziewana sytuacja – każdy z nas staje niekiedy przed zdarzeniami, które uniemożliwiają mu stawienie się w pracy. Jednym z ciekawszych rozwiązań będzie więc wprowadzenie płatnego zwolnienia od pracy z tytułu siły wyższej w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku.
  6. Urlop opiekuńczy – w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osoby będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym. Ma wynosić 5 dni w roku i być zwolnieniem…niepłatnym.

Zakładanych zmian ma być więcej, wszakże czeka nas m.in. wdrożenie dyrektywy dot. ochrony tzw. „sygnalistów”. Kiedy do nich dojdzie? Jasnych deklaracji brakuje ale jedno jest pewne – dowiecie się o nich z lektury tego bloga. 🙂

Chcesz się przygotować na nadchodzące zmiany? Prowadzę webinary oraz szkolenia stacjonarne dla działów HR, właścicieli przedsiębiorstw oraz kadry zarządzającej i menadżerskiej. Zachęcam do kontaktu ze mnąW tym celu kliknij >>> tutaj. 

Reklama

Co o tym myślisz? dodaj swój komentarz!

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: