Badania lekarskie ważne u kolejnego pracodawcy – już niebawem!

kpDobra wiadomość dla wszystkich pracodawców – już 1 kwietnia 2015 wejdzie w życie zmiana art. 229 kodeksu pracy – dzięki, której po spełnieniu paru warunków, pracodawca nie będzie musiał kierować nowego pracownika na badania lekarskie. O szczegółach można przeczytać poniżej:

Jak jest obecnie?

Zgodnie z § 1 art. 229 KP wstępnym badaniom lekarskim podlegają
– osoby przyjmowane do pracy,
oraz
– pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
Kodeks pracy wprowadza jednak wyjątek zgodnie z którym, badaniom wstępnym nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Co się zmieni?

Badaniom wstępnym nie będą podlegać także osoby, które zmieniają pracodawcę, ale przedstawią nowemu pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie (tzn. uzyskane ze skierowania u poprzedniego pracodawcy, którego ważność jednak nie wygasła), stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.

Warunkiem, aby można było uznać ważność dotychczasowych badań pracownika i nie wysyłać go na kolejne badania, będzie ponadto przyjęcie do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy.

(tzn. 30 dni po zakończeniu okresu wypowiedzenia lub 30 dni po tym gdy stosunek wygasł – np. 30 po dniu wygaśnięcia umowy na czas określony).

O czym należy pamiętać?

Stwierdzenie, że dana praca będzie świadczona w tych samych warunkach oznacza dokładne porównanie środowiska pracy – miejsca jej wykonywania. Fakt, że będzie miała miejsce zbieżność nazw stanowisk (np. „handlowiec” na nowym oraz starym orzeczeniu lekarskim) nie powinna mieć znaczenia dla oceny czy zachowane są te same warunki pracy.

Wyjątku od zwolnienia z kierowania na ponowne badania lekarskie nie będzie można stosować do osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. W stosunku do tych osób, konieczne będzie każdorazowe ponowienie wstępnych badań lekarskich. (Szczegóły w zakresie uznawania pracy za niebezpieczną zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r.)

Zmiana w przepisach kodeksu pracy będzie dotyczyła orzeczeń lekarza pracy wydanych po dniu 1 kwietnia 2015 r. czyli dniu wejścia w życie nowelizacji art. 229 kodeksu prawa pracy.

 

Co o tym myślisz? dodaj swój komentarz!

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: