Dostajesz L4 pracownika a dzień później widzisz go na zdjęciu z plaży?

Sezon chorobowy już trwa, wzrasta więc ilość zwolnień lekarskich. Co zrobić w przypadku gdy wystawione zwolnienie wydaje nam się nieprawidłowe? Czy pracodawca może sprawdzić jak pracownik korzysta z „L4”?

Pracodawca powinien a nie tylko może!

Pora obalić pewien mit – otóż pracodawca nie tylko ma uprawnienie do kontroli zwolnienia lekarskiego, ale gdy zatrudnia powyżej 20 osób, wręcz powinien to zrobić samodzielnie.

Zgodnie z §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej[1]

1. Kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad członkiem rodziny dokonują płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych.

2. Do obowiązków płatnika składek należy także kontrola formalna zaświadczeń lekarskich stanowiących podstawę zwolnienia od pracy.

Po pierwsze – pracodawca powinien więc samodzielnie udać się do pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim sprawdzając czy faktycznie przebywa on w zadeklarowanym miejscu oraz czy nie wykonuje w czasie zwolnienia czynności, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić jego powrót do zdrowia.

Uwaga: kontrola obejmuje się również ubezpieczonych zwolnionych od pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych albo o zwalczaniu gruźlicy (a więc np. chorych u których stwierdzono COVID-19).

Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić protokół. Kontrolowany pracownik może wnieść do niego uwagi.

Po drugie – jeżeli w wyniku kontroli zachodzi podejrzenie, że zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, płatnik składek (pracodawca) występuje do lekarza leczącego o wyjaśnienie sprawy. Pracodawca może więc zwrócić się bezpośrednio do lekarza medycyny pracy, który wystawił zwolnienie lekarskie.

Po trzecie – po przeprowadzonej kontroli pracodawca może wystąpić do ZUS przesyłając protokół ze swojej kontroli. ZUS wydaje następnie decyzję (może np. odmówić uznania danego okresu za okres zasiłkowy i zażądać od pracownika zwrotu wypłaconych należności). Od takiej decyzji pracownikowi przysługuje prawo odwołania do sądu pracy, pracodawca będzie miał w takim procesie status zainteresowanego.

Na koniec obalam jeszcze jeden mit. To, że na zwolnieniu lekarskim widnieje adnotacja, iż chory „może chodzić” nie oznacza wcale, że może się dowolnie przemieszczać gdzie jest mu to wygodne. Pracownik ma obowiązek wskazania adresu pobytu tj. miejsca gdzie będzie się znajdował w trakcie zwolnienia chorobowego[2]. O każdej zmianie miejsca pobytu pracownik (ubezpieczony) ma obowiązek poinformować zarówno pracodawcę jak i ZUS  nie później niż w ciągu 3 dni.

Stwierdzenie, iż ubezpieczony nie znajduje się w miejscu pobytu w trakcie zwolnienie lekarskiego najczęściej skutkuje wydaniem przez ZUS decyzji o utracie prawa do zasiłku chorobowego za okres udzielonego zwolnienia.

Zainteresował Cię ten wpis? Zachęcam do kontaktu ze mnąW tym celu kliknij >>> tutaj. 


[1] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich z dnia 27 lipca 1999 r. (Dz.U. Nr 65, poz. 743)

[2] Zob. art. 59 ust. 5a – 5g ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 z późn. zm.).

Co o tym myślisz? dodaj swój komentarz!

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: